Socialsekreterarsocialism

Regeringen har till enmansutredare utsett Engellau att besvara frågan hur det svenska statsskicket numera lämpligen bör benämnas. Enligt direktiven omfattar uppdraget inte bara att finna en klargörande beteckning på statsskicket, utan även att på lättfattlig svenska kortfattat (max 3 500 tecken) beskriva tänkandet, i den mån det finns något, bakom benämningen.

Utredarens förslag går härmed på remiss till envar. Remissvar lämnas i kommentarsfältet till detta dokument. Efter remissrundan kommer regeringen att besluta huruvida proposition ska läggas om  benämningens införande i regeringsformen. Följande formulering i portalparagrafen – ”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt” – kommer i så fall att ändras till: ”Den svenska socialsekreterarsocialismen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt”.

Utredarens skrivelse:

 

Förslag till benämning

Socialsekreterarsocialism

Motivation

Förslaget bygger på föreställningen att statsskicket definieras genom angivande av huvudsaklig makthavare samt vederbörandes drivkrafter och arbetssätt.

Makthavarens identitet utvecklades närmare i ett förarbete publicerat på denna blogg den 14 januari 2015 varifrån följande sammanfattning är hämtad:

välfärdsstaten själv, särskilt dess hårda kärna av socialsekreterare, pedagoger, psykologer, vårdare, terapeuter, krishanterare, försäkringskassepersonal, BUP-anställda och LVU-behandlingshemsentreprenörer. För att inte tala om betydelsefulla myndigheter såsom Statens institutionsstyrelse, troligen Skolverket, åtminstone delvis Socialstyrelsen, Migrationsverket och Socialdepartementet, rättsväsendet inklusive domstolar och fängelser. Och då har jag inte ens nämnt dessas språkrör och representanter inom politik och media.

Makthavarens drivkrafter framgår av ett annat förarbete från den 17 januari 2015, där det påpekas att makthavarna får sin utkomst genom arbete i anslagsfinansierade offentliga institutioner, som till sin natur beter sig enligt följande:

Vad de… gör är att maximera sin omsättning. De strävar efter att bli större och större kopior av sig själva. Som ryska dockor, fast man börjar med den minsta.

En lagom stabil tillväxt är gynnsam och behaglig för en anslagsfinansierad organisation. Nya tjänster tillkommer, fler chefspositioner etableras och karriärmöjligheterna ökar för alla. En tjänsteman behöver ju inte vänta på naturlig avgång på nästa högre nivå eftersom det tillkommer fler tjänster på varje nivå. Det blir lättare för tjänstemännen att stiga i graderna och få högre lön.

För att tillfredsställa dessa drivkrafter arbetar makthavaren seriöst och långsiktigt för att skapa efterfrågan på sina tjänster genom att öka antalet kunder, eller rättare sagt klienter. En slagkraftig metod är att inte lära barnen något i skolan så att de inte får någon anställning och därför måste lita till makthavarens omsorger. En annan är att i samma syfte sänka kunskapskraven på universitet och högskolor. En tredje är att ta kommandot över polisen och förmå poliserna att inte göra sitt jobb så att brottslingar får friare spelrum. Det uppstår då också fler brottsoffer som bonus. Vidare uppmuntras befolkningen att känna sig kränkt och att anmäla kränkningarna så att de sociala och rättsvårdande myndigheterna ska kunna ingripa och utreda. Genom att också stimulera uppkomsten av olika identiteter som definieras efter lidna oförrätter kan makthavarna effektivt öka antalet möjliga kränkningstillfällen (vilket kallas harassment opportunities i internationell forskning[1]). På senare år har socialsekreterarsocialismen globaliserat sig och genom invandringen fått en potentiellt oändlig och synnerligen trogen kundkrets. Den svenska socialsekreterarsocialismen är internationellt unikt framgångsrik och saknar på det hela taget seriösa konkurrenter.

[1] Harassment Opportunities Index (HOI) uttrycker den andel av befolkningen mot vilken kränkningar är förbjudna enligt identitetsorienterad lagstiftning. Eftersom hälften av befolkningen består av kvinnor kan HOI aldrig understiga 50 procent. Om hälften av männen är bögar blir HOI då 75 procent etc.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Alla inlägg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s