Ur en uppsnappad promemoria från Skatteverket om tiggeriskatt

Skatteverkets rättsavdelning har på generaldirektörens uppdrag utrett möjligheterna att beskatta de alltmer talrika romska tiggarna i svenska städer. Utredningen har gjort följande bedömningar:

Rättsläget. Den avgörande frågan är om tiggeri kan betraktas som näringsverksamhet eller om den ekonomiska transaktionen är av benefik karaktär, kort sagt om betalningen utgör ersättning för en levererad tjänst eller är en gåva. Eftersom gåvoskatten är avskaffad sedan 2004 kan någon skatt ej utkrävas från tiggarna om verksamheten anses benefik. Rättsavdelningens jurister har dock konstaterat att tiggarna skapar ett mervärde genom att utgöra en färgklick i gatubilden och på så vis ge en multikulturell och berikande touch åt annars tämligen enahanda svenska städer. Därmed gör tiggarna nytta och betalningen bör alltså betraktas som ersättning för tjänst. Rättsavdelningen menar därför att det inte föreligger något rättsligt hinder för att skattebelägga verksamheten.

Förenlighet med skatteverkets värdegrund. Skatteverkets vision är ”ett samhälle där alla vill göra rätt för sig”. Det vore diskriminerande av myndigheten att föreställa sig att just romerna inte skulle vilja göra rätt för sig. Starka etiska skäl talar därför för att skattebelägga tiggeriet. Rättsavdelningen bedömer att myndigheten på så vis också kan bidra till det viktiga antirasistiska arbete som bedrivs i vårt land. Sannolikt kommer allmänheten också att se mer positivt på tiggarna när det står klart att dessa med sina skatter bidrar till vår gemensamma välfärd.

Fastställande av inkomstens storlek. Detta är en praktisk fråga av synnerlig betydelse. Rättsavdelningen har arbetat med tre alternativa modeller:

 1. Frisörmodellen. Precis som frisörer ska varje tiggare ha en liggare där varje transaktion registreras. Detta ska ske i köparens/givarens (kg) närvaro. Kg ska ha rätt att erhålla kvitto på erlagt belopp. Liggaren ska ha två kolumner, en för betalning i kontanter samt en för ersättning in natura, till exempel om någon köper en korv till tiggaren. Skatteverkets patrullerande inspektörer ska klä ut sig till kg och ge kontrollarvode för att stickprovsmässigt säkerställa att betalning införs i liggaren. (Kontrollarvodet ska genast återbetalas då inspektörerna legitimerat sig för tiggaren.)
 2. Taximodellen. Varje tiggare ska ha en plomberad taxameter som inte kan manipuleras. Kvitto måste lämnas till kg och av denne visas upp på begäran av Skatteverkets patrullerande inspektörer. Om kg inte kan visa upp kvitto påförs vederbörande böter om 500 kronor. På så vis mobiliseras den betalande allmänhetens engagemang för att säkerställa att varje tiggare verkligen slår in beloppet i taxametern. Taxametern ska vara programmerad för att även kunna hantera naturabetalning i form av mjölk, bullar, varma mössor etc.
 3. Schablonmodellen. En fast skatt om förslagsvis 2 000 kronor i månaden påförs varje tiggare. Skatten ska betalas i förväg. Ett väderbeständigt kvitto utfärdas av Skatteverket vid erläggandet av skatten. Kvittot ska fästas väl synligt på tiggarens kläder. För att underlätta arbetet för Skatteverkets patrullerande inspektörer ska färgen på kvittona förändras månadsvis. Denna modell är överlägsen i administrativt hänseende men bryter mot principen om skatt efter bärkraft.

Riskerna för skattesmitning. Rättsavdelningen har övervägt riskerna för att tiggarna ska smita från skatten genom att helt sonika sluta tigga och åka tillbaka till Rumänien. Skatteverket har visserligen erfarenhet av att folk hittar på precis vad som helst för att komma undan skatt, men rättsavdelningen har ändå bedömt att verket på goda grunder skulle kunna ådra sig klander om det förutsatte ett så illojalt beteende från de romska tiggarnas sida.

Riskerna för negativ medieuppmärksamhet för Skatteverket. Rättsavdelningen bedömer risken som överhängande. En skatt på tiggarnas näringsverksamhet skulle kunna uppfattas som en ovänlig handling riktad mot en utsatt grupp. Om tiggarna smiter enligt föregående punkt kan Skatteverket anklagas för att ha gått sverigedemokraternas ärenden. Rättsavdelningen måste därför rekommendera Skatteverkets generaldirektör att skrota hela projektet och låta tiggeriet fortgå skattefritt.

Annonser

3 kommentarer

Filed under Alla inlägg

3 responses to “Ur en uppsnappad promemoria från Skatteverket om tiggeriskatt

 1. Gösta Walin

  Tack för ett fullödigt inlägg i en aktuell fråga. Appropå ett besläktat problem så undrar jag om det är aktuellt med förmånsbeskattning för de flygande SCA direktörerna ävensom för deras bortskämda direktörsvänner. (inte minst när de flyger utan familjemedlemmar.) Detta skulle kunna ge viss kompensation för den sannolikt uteblivna tiggeriskatten.
  Gösta

  Gilla

 2. Har skatteverket verkligen utrett det som är uppsnappat eller är det en skröna? Vad som är sant och inte sant blir alltmer oklart. Ibland visar det sig att det som nyss verkar ha varit ett grovt skämt är sant.

  Här är ett inlägg till som verkar sanslöst. men det går ändå inte att utesluta att det är sant. Har du Patrik någon uppfattning?

  http://www.friatider.se/reinfeldts-plan-med-invandringen-att-krossa-v-lf-rden

  Sanningen är det första som offras i ett krig. Mängden osanningar som cirkulerar idag tyder på att krig nalkas.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s