Religioner måste göra upp med sin Bok

Rubrikens idé har jag fått från prästen Annika Borg. Vi har kommit överens om att den är så viktig att det är bra om fler uttrycker den på sitt sätt.

På korstågens tid tillämpades en fundamentalistisk kristendom i Europa. Gud stod i centrum för tänkande och verklighetsuppfattning. Gud var sanningen, den enda sanningen. Utanför Gud fanns ingen sanning och ingen frälsning, endast fördömelse.

Nu kan någon marxistiskt inspirerad historiker invända att, vadå, korstågen handlade ju om rikedom, mark och makt. Det gjorde de säkert, men ingen ska inbilla mig att korsriddarnas engagemang inte i första hand handlade om att tjäna Gud och uppfylla Hans vilja. (Om Han sedan, i sin nåd, lät ett antal blodiga guldmynt hamna i gudskrigarens ränsel så hade det egentligen inget med saken att göra.)

Tusen år senare har det (allt mindre) kristna Europa lämnat föreställningen om en enda och gudagiven sanning. Detta blev gradvis ett alltmer oerhört civilisatoriskt framsteg.

Vetenskapen kunde utvecklas och få ett eget liv när man slutade anse att all nödvändig kunskap fanns att tillgå i Bibeln och inom kyrkan.

Om intelligens är att förmågan att i sin skalle härbärgera två motsägelsefulla sanningar utan att därigenom få ett mentalt sammanbrott var tron på en enda sanning ett hinder för intelligensens utveckling och utbredning och den fundamentalistiska gudstrons sammanbrott därigenom ett intellektuellt befrielseprojekt.

Jag tror till och med att demokratin blev möjlig först sedan man gjort upp med den kristna fundamentalismen, för en välfungerande demokrati förutsätter att var och en för det första, inom vissa ramar, respekterar den andres sanning och, för det andra, att alla accepterar att inte driva sin egen åsikt in i kaklet och mosa motståndaren bara för att man fått 51 procent i valet.

Denna välgörande utveckling gick hand i hand med att kristenheten började utsätta sin Bibel för granskning. Eftersom Bibeln själv inte var den enda tänkbara sanningen kunde man ställa sig utanför Den Heliga Skrift, som nu plötsligt såg ut som en bok och inte en inkarnation av gudomen, och betrakta den. Plötsligt kunde Bibeln tolkas. (Ett intressant steg på vägen var Deismen, en lätteologi som omfattades av flera av USAs Founding Fathers och innebar att Gud visserligen hade skapat världen, men därefter beslutat att aldrig mer lägga sig i dess skeenden. Gud fanns, men han fanns inte, typ.)

Om det var avsteget från fundamentalismen som möjliggjorde granskningen av Boken eller om det var en ny sorts bibelläsning som satte krokben för fundamentalismen vet jag inte. Det spelar kanske ingen roll. Det viktiga är att man slutade tro att den enda sanningen fanns i Boken. Först då öppnades möjligheter för intelligens, vetenskap, utveckling och demokrati.

Inom ”mainstream” islam har man inte utvecklat tillräcklig kritisk distans till sin Bok. Man ser Koranen som den enda sanningen, till och med Allahs rena, egna ord som inte kan ifrågasättas. Så försvåras möjligheterna till reflektion och prövning av förhållningssätt och därmed till kritiskt och vetenskapligt tänkande i västerländsk bemärkelse.

Annika hävdar att hon i Nordafrika sett tecken på en begynnande rörelse bland muslimska teologer som påminner om den uppgörelse med den heliga boken som det kristna västerlandet hållit på med i några hundra år. En sådan finns även, säger Annika, bland muslimska feministteologer. Alltid något. Det är en bit kvar.

Annonser

2 kommentarer

Filed under Alla inlägg

2 responses to “Religioner måste göra upp med sin Bok

  1. Gösta Walin

    Uppenbart är att religionen kan innebära ett betydande hinder för utveckling – alltså sådan utveckling som vi räknar med. När jag läser dina kluriga kommentarer med anknytning till religion så väcks en fråga: Innebar kristendomens intåg i Norden att utvecklingen bromsades eller var det tvärtom eftersom måhända ännu mer utvecklingsfientligt tänkande trängdes undan?
    Gösta

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s