Joseph Goebbels söker jobb

Ett nyupptäckt brev ur Utrikesdepartementets arkiv visar att propagandaminister Goebbels bara betraktade den fasansfulla nazismen som ett verktyg för att nå total makt. När det verktyget visat sig inte fungera får man pröva andra.

Statsminister Tage Erlander

Sveriges regering

Stockholm

Sverige

Bariloche den 20 oktober 1946

Högt ärade Herr Statsminister,

Med tanke på att jag påstås ha dött en ärofull död tillsammans med min chef och vän Adolf kan detta brev komma som en överraskning för Eder. Emellertid är föreställningen om mitt frånfälle falsk. Just när min familj lämnat jordelivet uppstod en oväntad möjlighet för mig att avlägsna mig från Adolfs bunker och, som genom ett under, att fly till Bariloche i Argentina, där jag nu försörjer mig som tillverkare och försäljare av tysk korv, framför allt Jäger- och Paprikawurst.

Jag vill med detta brev erbjuda Eder och Sverige mina tjänster. Låt mig beskriva min filosofi och mina idéer vad avser Sverige.

Att Tyskland så oförtjänt och förnedrande förlorade kriget berodde, kan jag nu öppet tillstå, på min käre, men tyvärr opålitlige och storhetsvansinnige vän Adolf. Han tog min propaganda på orden och gick till överdrift. Min ambition var att skapa tusenårig makt för nazismen, inte att rasera den tyska nation på vilken denna makt skulle vila. De framgångar jag skapade åt Adolf steg honom tyvärr åt huvudet. Han trodde på allvar att han var en gudabenådad ledare som kunde göra precis vad som helst och att allt tokigt egentligen var judarnas fel.

För att gå rakt på sak, Herr Statsminister, tror jag att min filosofi skulle ha större möjligheter till framgång i Sverige. Därför erbjuder jag Eder härmed mina tjänster.

Grunden i mitt tänkande är att staten måste vara enväldig och total. Den som kontrollerar staten, i det tyska fallet alltså det nazistiska partiet, får därigenom fullständig kontroll.

Min filosofi är att total makt för staten kan åstadkommas med tre metoder, varav de två första säkerställer folkets beroende av staten och den tredje används för att kväsa och behärska eventuella protester och missnöjesyttringar genom utpekande och skambeläggande.

Den första metoden handlar om att så långt det går slå undan benen för alternativa maktcentra, inte minst de professionella eliterna. I Tyskland gjorde vi detta genom att partiet infiltrerade och tog kommandot över universitetsprofessorerna, advokaterna, läkarna och andra professionella kårer varigenom dessa helt underställdes partiet och staten. För svensk del skulle jag rekommendera att staten går rakt på och underminerar kårerna utan tövan. Till exempel skulle jag föreslå att man gradvis demoraliserar skollärarna genom att beslutsamt försämra deras utbildning och lön så att de med tiden helt tappar självrespekten. Man får absolut inte glömma att även undergräva den traditionella familjen, som ju kan ge medborgarna avsevärd motståndskraft mot staten. (På den punkten hade Adolf en massa småborgerligt kontraproduktiva idéer om Kinder und Küche och sådant trams.)

Den andra metoden är att etablera staten som räddare och skyddsnät för medborgarna i takt med att det civila samhällets säkerhetsanordningar undergrävs. Jag skapade för övrigt under mina studier i Heidelberg en lämplig beteckning på företeelsen, nämligen ”statsindividualism”. I Eder propaganda bör Ni särskilt hylla och värna om dem som är beroende av staten. De svaga skall vara Edert främsta stöd och alla som är starka och oberoende av Eder skall vara Edra fiender.

För det tredje gäller det att kunna stämpla eventuella vedersakare till projektet som onda för att inge dem ångest och skarpa skamkänslor. På den punkten kan jag inte nog kritisera Adolf. Han gjorde judarna till det onda, vilket för det första ledde till en dyrbar och onödig utrotningspolitik och för det andra till att vi förlorade flexibilitet. När judarna fick monopol på ondska, svek och elände blev det svårt för partiet att med samma kraft uppleta och krossa andra förrädare, till exempel dolda nazisthatare och statsfiender i folkets egna led.

För svensk del är antisemitismen ingen framkomlig väg. Min djärva tanke är att Ni i stället bör brännmärka allt Ni ogillar som nazism. Fascism och rasism kan också fungera. Här kan det tyckas som om jag baktalar min egen filosofi och min egen historia, men omständigheterna tvingar mig att bjuda på det. För mig har nazismen ändå bara varit ett verktyg för att nå makten, ett verktyg som på grund av Adolfs misstag idag är förbrukat. Nu efter kriget har nazismen ett så dåligt namn att det knappast kan rentvås, och det vore slösaktigt att inte utnyttja detta faktum för det högre syftet, alltså total makt. En potentiellt så stark beskyllning mot motståndarna får inte gå oanvänd. I händerna på uppfinningsrika personer kan nazist- eller fascistanklagelser utvecklas till synnerligen användbara instrument. Med lite fantasi och god vilja kan man hitta skäl att anklaga vem som helst för nazistiska böjelser, medan en judestjärna bara kan sättas på en viss grupp människor.

Min rekommendation är kort sagt att Ni bör sträva efter att nazist-, fascist- eller rasiststämpla alla som går Eder emot, det vill säga eventuella uppstickare som framför protester mot maktcentraliseringen och urholkningen av det civila samhället. Ni kommer att få svårt att utveckla en starkare och mer mångsidig tillvitelse än denna.

I en uppsats på gymnasiet skrev jag att mitt land har ett ”världsuppdrag” att bli ”politisk och andlig ledare över världen” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels), ett uppslag som Adolf slarvade bort. Jag vill rekommendera Eder, Herr Statsminister, och Edra efterföljare och ta mina ord ad notam för svensk del. Även om inte världen blir så imponerad av Edra ambitioner är det en avsevärd fördel för Eder om svenska folket får uppfattningen att Eder ande upplyser världen. Ni kan till exempel med fördel framställa er som det godas riddarvakt i en ond tid där nazismen ständigt lika försåtligt lurar under ytan.

Jag står till Edert förfogande för ytterligare råd och tjänster.

Med utmärkt högaktning

Joseph Goebbels

Korvhandlare, rådgivare i statsangelägenheter, f d propagandaminister och rikskansler

(se även http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20349876.ab)

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Alla inlägg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s