Dagens Nyheter benar ut förhållandena

Sverige har många stora problem som politiken underlåter att hantera. Skolpolitiken är ett sådant. Vad har vi tredje statsmakten till om inte att uppmärksamma och brännmärka de andra statsmakternas misslyckanden på sådana områden?

Men när Dagens Nyheter i en huvudledare den 30 juli 2015 uppmärksammar frågan verkar detta inte vara syftet.

Bakgrunden, förklarar tidningen, är följande: PISA-studierna har under många år visat att svenska skolelever tappat mark kunskapsmässigt, både i förhållande till andra länder och i förhållande till sina egna, tidigare resultat. Det finns en tendens att människor skyller denna utveckling på invandringen, eftersom ett stort inflöde av skolelever som inte ens kan lokalspråket rimligen får negativa effekter på skolans genomsnittliga resultat.

Nu har emellertid en färsk och rimligt trovärdig undersökning visat att problemen bara till 30 procent beror på invandringen. Utan en enda nyanländ elev skulle kunskapstappet ändå vara förskräckligt: 70 procent av de iakttagna försämringarna skulle trots ett invandringsstopp vara kvar.

Hur ska nu en ansvarskännande tredje statsmakt, med uppgift att på medborgarnas uppdrag granska riksdag och regering, förhålla sig till detta? Man ska vara medveten om att den typ av åtgärder som hittills prövats – mer pengar till skolorna, fler pedagoger, fler regler om hur lärarna ska arbeta, nya administrativa ordningar, typ krav på lärarlegitimation, och så vidare – inte har haft någon effekt. Kräftgången har obevekligt fortsatt före, under och efter Björklund.

Själv ska jag inte sätta mig på några höga hästar. Jag har ingen färdig lösning i byrålådan. Det här är en ny, svår situation som kräver nytänkande och ledarskap. Som jag antytt på dessa sidor tror jag staten radikalt bör begränsa invandringen och därtill försöka genomdriva en kulturförändring inom det helt nedkörda skolområdet.

Det sista budskap jag hade förväntat mig få höra från en ansvarskännande tredje statsmakt är det som Dagens Nyheter levererar, nämligen att vi i stort sett kan fortsätta som tidigare, att vi på det hela taget är på rätt väg, framför allt att vi kan glädjas åt att invandringen inte presenterar ännu mer besvärande effekter: ”samtidigt som den växande gruppen nyanländas utmaningar måste lyftas och tas på allvar, får de inte skymma sikten för det viktiga faktum att de enbart utgör en del av förklaringen”.

Själv hade jag tyckt att orsaken till 30 procents försämring är synnerligen bekymmersam, visserligen bara hälften så katastrofal som 70 procent, men likafullt något att ta på största allvar. Dagens Nyheter erkänner visserligen att det kan vara uppförsbacke för en elev att gå i en skola där han inte begriper undervisningsspråket, men problemen ”kan också förstås som en konsekvens av att det idag helt saknas regler för hur dessa elever ska hanteras av kommuner och skolor.”

Det oerhörda i denna uppfattning tar en stund att sjunka in. Dagens Nyheter menar att pudelns kärna kan anses vara att de statliga skolmyndigheterna slarvat med regelverket.

Lustigt nog anför tidningen motsatt synsätt när det gäller de inrikes födda elevernas belägenhet. Där är problemet inte att skolan utsatts för alltför lite externa påtryckningar, utan alltför mycket, eftersom ”begrepp som elevinflytande och föräldramakt har tolkats som att elever och föräldrar har rätt att lägga sig i allt”. Här är det lärarna själva som måste få bestämma mer, samma lärare som alltså inte bör få bestämma så mycket när det gäller de nyanlända barnen.

Jag kan inte tolka det hela på annat sätt än att Dagens Nyheter sitter i det välfärdsindustriella komplexets knä och inte vågar ifrågasätta dagens ordning ens när den framstår som helt rubbad.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Alla inlägg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s