Pladderpedagogikens paradis

Den 14 augusti skrev tre lärare vid friskolekoncernen Academedia i Svenska Dagbladet att koncernen beslutat att inrätta ett system varigenom elevernas vitsord om lärarna skulle påverka lärarnas löner.

Några dagar senare kommenterade jag att denna ordning är en styggelse och ett grundskott mot den goda skolan eftersom den gör lärarna beroende av elevernas välvilja, vilket är uppochnedvända världen.

Den 17 augusti kom tre höjdare från koncernen med ett genmäle i Svenskan. Genmälet går i stort sett ut på för det första att eleverna inte ska kunna påverka lärarnas löner och för det andra att elevernas uppfattning bara är en av flera lönepåverkande faktorer:

Vi har aldrig beslutat att införa någon elevenkät som ska ha inflytande över lärarnas löner…

Det är dock självklart att elevernas synpunkter bara är en del i en rektors totala uppföljning av hur en lärare fullgör sitt uppdrag.

Nu visar det sig i ett inlägg från facket på Academedia att koncernen redan tidigare förklarat följande för sina lärare:

Resultatet från undervisningsutvärderingarna är tänkt att användas som en del i underlaget till det individuella utvecklingssamtalet respektive lönesamtalet och löneutveckling men även det systematiska kvalitetsarbetet.

Om det hade varit så enkelt som att avfärda koncernens höga befattningshavare som lögnhalsar hade man kunnat vara nöjd. Men det är inte så enkelt. Utan att någonsin ha träffat dessa personer föreställer jag mig att de är som andra höjdare inom det välfärdsindustriella komplexet: begåvade, trevliga, välutbildade och tränade i att lägga högtidliga och politiskt korrekta ord i långa slingor som inte alltid betyder något och därför inte är förpliktande. Dessa människor lever i den postmoderna värld där det inte finns sanningar, utan bara tolkningar. Vad sägs till exempel om följande påståenden från deras genmäle:

Det här handlar alltså om att höja kvaliteten genom att utveckla undervisningen i varje klassrum. 

Det är ungefär som charkuteristen som säger ”Jag ska höja kvaliteten på mina korvar genom att utveckla tillverkningen av varje enskild korv”. Det är nog sant men samtidigt så nebulöst att man inte riktigt förstår vad som menas. Jag tror att oklarheten är syftet.

Jag tror att det är så illa att Academedia är i god tro både när de säger att eleverna ska påverka lärarnas löner och när de säger motsatsen. Sådan är skolkulturen. Arma lärare. Arma skolbarn.

Samma syndrom uppträder i ett vänligt och hjälpsamt email från bolagets kommunikationsdirektör, även hon troligtvis en ämabel och behaglig person. Hon skriver:

Vi tycker ju inte heller att elevenkäter ska vara lönegrundande, däremot är elevperspektivet på undervisningen viktigt. Vi är dessutom skyldiga att ta reda på vad de tycker, vilket vi gör. 

Jag frågar var denna skyldighet stipuleras och får en hänvisning till Skollagens fjärde kapitel, paragraferna fyra och nio. Läs själv om du vill se vad det står.

I själva verket står det ingenting om elevenkäter av den sort som Academedia planerat. Det står bara en massa allmänt pedagogfluff som kan tolkas hur som helst, exempelvis ”Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever”.

Å andra sidan står det inte att lönepåverkande elevenkäter är förbjudna. Pladderparagraferna gör det möjligt för kommunikationsdirektören att utan att tänja sådär förskräckligt på sitt samvete försöka lura i mig att Academedia är praktiskt taget skyldiga att genomföra enkäterna för att ha som ett av flera underlag vid lärarnas lönesättning utan att det påverkar lärarnas lönesättning.

Börjar du ana vad som är fel med svensk skola?

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Alla inlägg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s