Monthly Archives: november 2015

En kvinnosyn

I DN.Kultur skriver ärkebiskop Antje Jackelén, apropå klimatmötet i Paris, att människan kan betrakta naturen på olika sätt. Ett av dessa sätt beskriver hon så här:

Man har sett på naturen… som kvinnan vars hemligheter ska blottläggas, vars sköte ska trängas in i och som ska tvingas till fullkomlig underkastelse.

I Jesu efterföljd använder sig ärkebiskopen här av en liknelse. Liknelser är till för att tydliggöra. Liknelser utgår från företeelser som är allom bekanta, okontroversiella och därmed solklara för alla människor. Aha, är det meningen att lyssnaren ska utropa, nu fattar jag precis hur du menar!
Läs mer

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Alla inlägg

Ett brev till statsministern

Regeringen kom i förra veckan med en ny invandringspolitik som tillfälligt fick nationen att tappa andan. Ungefär som om sjuklövern hade lagt sig platt för sverigedemokraterna. När det gäller fakta på marken, alltså åtgärdernas effekt på antalet ankommande migranter, tror jag inte den nya politiken får särskilt stor betydelse, men den psykologiska effekten blev stor. De vanliga invandringsivrarna blev liksom groggy i några dagar. Men till helgen hade de repat ny kraft. På lördagen hade både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter indignerade artiklar om exempelvis att läkare tar avstånd från medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn. Tusen psykologer förklarade att tillfälliga uppehållstillstånd är traumaframkallande.

Det känns som om migrationsvännerna samlar sig till en motoffensiv som, om den tog sig formen av ett protestbrev till statsministern, vars undertext skulle kunna lyda ungefär så här.

Läs mer

Lämna en kommentar

Filed under Alla inlägg

Det verkar som om muslimer ogillar inte bara judar, utan även kristna (och varandra, förstås)

Förklara gärna för mig på vilket sätt jag har fel när jag nu, ungefär som barnet i sagan om kejsarens nya kläder, så ouppfostrat ifrågasätter den allmänna meningen att det är bra att importera muslimer. Mitt budskap är naivt, rättframt och, som sagt, möjligtvis helt fel. Jag tror att en avsevärd andel av muslimerna inte gillar kristna – och Sverige är ju trots allt ett i seder och tänkesätt kristet land även om svenskarna på det hela taget inte tror på Gud.

Läs mer

1 kommentar

Filed under Alla inlägg

Intresse eller analys, vad ska styra?

”Minnet går alltid hjärtats ärenden”, sa den franske sjuttonhundratalsförfattaren Antoine de Rivarol. Det är bra sagt. Det betyder att minnet lägger saker och ting till rätta så att man minns det man vill minnas.

Jag skulle vilja parafrasera till ”Hjärnan går alltid hjärtats ärenden”. Det är nämligen inte bara det förflutna som anpassas efter ens käraste föreställningar eller önskemål, utan även nuet. Eller, om jag får vara lite råare: ”Hjärnan går alltid magens ärenden”. Vi tolkar världen så att det gynnar våra intressen.

Läs mer

Lämna en kommentar

Filed under Alla inlägg

Efter regeringens utspel om migrationspolitiken

Jag förstår inte så mycket av migrationspolitiken, men det verkar ingen annan heller göra, så därför vågar jag uttala mig.

Regeringens senaste åtgärdspaket, som nyligen presenterades av statsministern och hans vice med sådan vånda, kommer nog inte att få några betydande effekter.

En del av förslagen verkar feltänkta. Ta det där med id-kontroller på tåg och bussar till Sverige som förväntas minska volymerna. Man jämför med id-kontroller på färjor, som ska ha haft vissa effekter.

Läs mer

1 kommentar

Filed under Alla inlägg

Fortsatt studiebesök

Jo, jag kom som sagt nyligen hem från ett besök på en privat välgörenhetscentral i slumområdet Conjunto Palmeiras i Fortaleza i norra Brasilien. Verksamheten startades för över tjugo år sedan av en avhoppad katolsk präst, Joaquim Melo, som visade sig vara en superkändis i Brasilien (över 10 miljoner googleträffar varav dock inte alla avser honom). Han har en diamant i örat och transparent lack på naglarna (men hans älskade fru – en kvinna, alltså – hade nyligen gått bort i cancer, så man vet inte).

Läs mer

Lämna en kommentar

Filed under Alla inlägg

Studiebesök

Jag kom just hem från ett veckolångt besök hos en privat välgörenhetscentral i en slum i Fortaleza i norra Brasilien. Brasilianska slumområden – favelas – är inte att leka med. Den här heter Conjunto Palmeiras och har vid pass 40 000 invånare varav två, tre procent antas vara knarklangare och kanske 15 – 20 procent knarkare.

En av invånarna förklarade för mig att man inte gärna rör sig långt från sitt eget närområde. Antag att ens bror eller farsa säljer knark. Då ligger det när till hands att denne ligger i fejd med en konkurrerande knarkhandlare i nästa kvarter. Om man då går till nästa kvarter blir man kanske misshandlad av den konkurrerande knarkhandlaren. Bara så man lär sig. Så kan knarkhandlare skicka signaler till varandra. I Brasilien lägger man inte fingrarna emellan.

Läs mer

Lämna en kommentar

Filed under Alla inlägg

Reflektioner kring samtiden

Hur hänger allt ihop: Agenda 2030, massinvandringen, de ökande ekonomiska klyftorna, globaliseringen, västerlandets försvagning och så vidare? Jag tror att det ligger till så här.

Förut hade vi en segregerad värld. De rika länderna var rika och de fattiga länderna var fattiga. De rika bestämde över de fattiga i kraft av sin självsäkerhet, sin militära makt och sitt allmänna föredöme och bar då ibland tropikhjälm (sådana fanns fortfarande att köpa i fina butiker kring Piccadilly Circus på sextiotalet).

Det var en världsordning. Den ”första världen” vad de rika länderna, den ”tredje världen” var de fattiga länderna (och däremellan fanns de socialistiska länderna som kallades den ”andra världen”).

Läs mer

Lämna en kommentar

Filed under Alla inlägg

Lite mer om myndighetsprognoser

Ursäkta om jag snöar in på Migrationsverkets prognoser, men saken har betydelse som illustration över myndigheters allmänna förmåga att säga något om framtiden. I min förra krönika i ärendet återgavs följande klipp ur verkets numera månadsgamla oktoberprognos:

1

Således en dramatisk ökning i antal asylsökande med början i juli. Med berömvärd tydlighet anger verket också i diagrammet när dess föregående prognos – Juliprognosen – presenterades. Det var närmare bestämt den 23 juli 2015.

Vad trodde då Migrationsverket sådär på tröskeln till asylexplosionen? Här är myndighetens sammanfattande tabell:

Statistik1

I texten står det så här:

Justering nedåt i prognos och planeringsantaganden för asylsökande i Sverige

Migrationsverkets samlade bedömning är att antalet asylsökande till Sverige kommer att vara fortsatt högt – men troligen lägre än 2014… Mot bakgrund av den mycket kraftiga ökningen av asylsökande som skett i Europa är osäkerheten stor – det behövs ett brett prognosintervall. Osäkerheten bedöms fortfarande överväga nedåt.   Prognosen över antalet asylsökande 2015 justeras till 66 000 – 80 000 (tidigare 68 000 – 88 000) och nytt planeringsantagande är 74 000 (tidigare 80 000). Prognosen för år 2016 justeras till 61 000 – 85 000 (tidigare 70 000 – 95 000) och planeringsantagandet är 73 000 (tidigare 80 000).

Det är sant att framtiden är oförutsägbar. Ändå undrar man hur Migrationsverket kunnat göra en sådan totalmiss. Den kraftiga ökning av antalet nyanlända som inträffade bara någon eller några veckor efter juliprognosen måste väl ha synts på flyktvägarna? Asylpersonal på Lesbos måste väl ha märkt en ökning? Brydde sig Migrationsverket inte om att ringa dit och fråga? Eller talade svensken och greken båda så knackig engelska att de missförstod varandra?

Det finns två möjligheter. Antingen är myndigheten så hjälplös som det verkar – men varför i så fall över huvud taget besvära sig med att göra några prognoser? – eller också har den ett uppsåt. Uppsåtet skulle kunna vara att myndigheten inte vill oroa allmänheten eller politikerna; den kan ju i efterhand alltid förklara sig ”ha varit naiv” när verkligheten visar ett helt annorlunda utfall.

Man kan spekulera hur mycket som helst om det där, men en sak är klar: man ska aldrig ta något som Migrationsverket säger om framtiden på allvar. Det gäller naturligtvis inte bara volymerna, utan också allt annat, till exempel budgetpåverkan och personalbehov.

Tyvärr, tror jag, gäller detta inte bara Migrationsverket. Under det senaste året har mitt förtroende för svenska myndigheter rasat, vilket smärtar mig, gammal statstjänsteman som jag är. Det säkraste är nog att aldrig lita på någon myndighets planer, prognoser, löften eller förutsägelser. Kalkylera alltid med tafflighet och/eller något dolt och snedvridande uppsåt.

2 kommentarer

Filed under Alla inlägg

En lärorik historia

Under någon månad i början av år 1808 utsattes Brasilien för en flyktingchock. Mellan tio och 15 tusen flyktingar anlände oväntat. Alla ville bo i huvudstaden Rio de Janeiro, som plötsligt fick sin befolkning om 60 000 personer ökad med en fjärdedel.

Flyktingarna fick ett varmt mottagande. Kyrkan anordnade processioner och mässor för att välkomna de nyanlända. Staten åtog sig att stå för mat och husrum. Boendet hanterades på så sätt att statstjänstemän helt enkelt beslöt vilka hus som skulle stå till nybrasilianarnas förfogande och markerade detta med ett målat tecken vid entrén. Mat ordnades på så vis att flyktingarna fick förtur på marknaderna för till exempel höns och ris.

Läs mer

Lämna en kommentar

Filed under Alla inlägg