Hur många invandrare behöver Sverige?

Ett vanligt argument för invandringen är att Sverige behöver importera människor eftersom svenska kvinnor inte får tillräckligt med barn för att befolkningen ska hållas stabil. Farhågan är alltså att Sveriges befolkning ska krympa. (En annan farhåga är att antalet försörjda ska öka i förhållande till antalet försörjare, men det är en så komplicerad fråga att jag inte tänker ta upp den. För övrigt är det svårt att förstå att import av människor varav nära hälften inte alls kommer i arbete skulle kunna tänkas avhjälpa ett sådant problem.)

Eftersom jag bekänner mig till mottot ”Var skeptisk” så vill jag gärna kolla fakta innan jag tror på uttalanden som jag misstänker är tendentiösa. Och tack vare internet är fakta bara några knapptryck bort.

Det så kallade reproduktionstalet är det antal barn en kvinna i genomsnitt måste föda för att befolkningen ska hållas konstant. Reproduktionstalet varierar en aning mellan länderna. För Sverige är det 2,1.

Sverige når inte upp till sitt reproduktionstal, där ligger det något i invandringsargumentet. Svenska kvinnor föder numera bara 1,9 barn under sin livstid. För att kompensera för detta, om det nu är så nödvändigt att kompensera, måste Sverige importera folk.

2,1 är tio procent mer än 1,9. Vi måste därför varje år importera tio procent av en årskull. En årskull uppgår till strax över 100 000 personer. Vi behöver alltså en invandring på omkring 10 000 personer. En första slutsats är därför att just detta invandringsargument inte kan användas för att motivera en invandring som är 15 – 20 gånger större.

Sedan är det en annan sak, nämligen att svenskorna med europeiska mått är ganska bra på att föda barn. Danskorna ligger på 1,7. Om Danmark har samma reproduktionstal som Sverige så skulle det där behövas en invandring på nästan 25 procent av antalet årligen födda, vilket blir 15 000 personer eftersom det föds ungefär 60 000 danskar per år. Enligt samma sätt att räkna skulle Spanien behöva 170 000 invandrare per år, Kuba 50 000, Polen 230 000, Tyskland 340 000, Ungern 45 000, Grekland 47 000, Italien 250 000 och Kina 5 230 000.

Om det nu är så viktigt att motverka en befolkningsminskning skulle man vänta sig att Kina, Polen, Ungern, Italien, Grekland och framför allt Kina slogs om förstärkningarna, men så är inte fallet. Tills motsatsen är bevisad tror jag inte det gör så mycket om ett lands befolkning krymper lite.

Annonser

3 kommentarer

Filed under Alla inlägg

3 responses to “Hur många invandrare behöver Sverige?

 1. edwardulfertze

  ”Vi måste därför varje år importera tio procent av en årskull.”
  Varför stirra sig blind på just den lösningen?

  Om vi skulle behöva ha högre nativitet än 1,9 vilket Tino Sanandaji ifrågasätter

  så finns det andra metoder att behålla befolkningens storlek.

  Fler och bättre förskolor. Högre barnbidrag. Fler bostäder i barnvänliga områden.
  Bättre löner och karriärmöjligheter för välutbildade för att undvika emigration (brain drain).

  Sen kan ju ifrågasättas om en minskande befolkning är något som måste åtgärdas med tanke på planetens överbefolkning.
  Och trots att Reinfeldt säger att det finns gott om plats i Sverige, så är Sverige bara självförsörjande med livsmedel till 50 procent.

  Gilla

 2. Näe jag förstår inte heller varför en invandring behövs, Detta med födelsetal verkar också blivit lite off eftersom numer föder kvinnorna i högre ålder dvs födelsetalet behöver bara vara 1.9 (jag vet inte hur man räknar men har sett argumenten för detta).
  Alla siffror (riktiga) säger ju att den invandring, helt utan styrning och preferenser, som sker idag kostar.
  Och det är faktum att gruppen utrikes födda har en större andel barn än inrikes födda…sedan är det statistiskt så att andelen äldre i gruppen utrikes födda är lägre än i gruppen inrikes födda (Q.E.D)
  MEN eftersom vi har denna arbetslöshet bland utrikes födda
  och med en mediantid till arbete på 10 år (all inclusive)
  och man inte ens når tredje kvartils-tid så kan man ju flytta över dessa arbetslösa till gruppen äldre utrikes födda och
  ”Då händer det” då blir även andelen äldre i gruppen utrikes födda större….
  Alltså har gruppen utrikes födda ett större försörjningsansvar än inrikes födda….på båda hållen sas. (Dessutom lägre medellöner för de som arbetar)
  Varje kohort skapar alltså en ackumulerad årlig kostnad som bara ökar…
  Och vilket åtgärd som helst för att förbättra dessa siffror med subventioner, beredskapsarbeten osv är ju konstgjord andning som i mångt och mycket blir en ineffektiv åtgärd.

  Dessutom är allt, även per capita, dyrare i ett överbelastat system…..

  Sedan kan man verkligen ifrågasätta det goda med att unga friska och välutbildade människor från andra länder flyttar till Sverige därför att det de får det bättre här . . .
  MEN vilka blir kvar . ja ska man lyssna på vad MSM trumpeter ut med jämna mellanrum rörande andelen högutbildade som anländer till Sverige så,
  om vi vill att de med de bästa förutsättningarna och den bästa utbildningen stannar kvar,
  blir det nästan bara professorer och lektorer och VD:ar osv kvar i dessa länder .
  eller så dränerar vi de utsatta länderna på kompetens , ,

  De facto skapar vi något sämre på båda ställen om vi inte styr urvalet . . .
  MEN det är klart i de godas värld så jämför man alltid med ett önskat framtida tillstånd . . . men i dagsläget är det en allt mindre skara som anser att dagens ad hoc och GSG principer känns bra.

  Bra va?

  Gilla

 3. Reblogga detta på bjornwiklund och kommenterade:
  Näe jag förstår inte heller varför en invandring behövs, Detta med födelsetal verkar också blivit lite off eftersom numer föder kvinnorna i högre ålder dvs födelsetalet behöver bara vara 1.9 (jag vet inte hur man räknar men har sett argumenten för detta).
  Alla siffror (riktiga) säger ju att den invandring, helt utan styrning och preferenser, som sker idag kostar.
  Och det är faktum att gruppen utrikes födda har en större andel barn än inrikes födda…sedan är det statistiskt så att andelen äldre i gruppen utrikes födda är lägre än i gruppen inrikes födda (Q.E.D)
  MEN eftersom vi har denna arbetslöshet bland utrikes födda
  och med en mediantid till arbete på 10 år (all inclusive)
  och man inte ens når tredje kvartils-tid så kan man ju flytta över dessa arbetslösa till gruppen äldre utrikes födda och
  ”Då händer det” då blir även andelen äldre i gruppen utrikes födda större….
  Alltså har gruppen utrikes födda ett större försörjningsansvar än inrikes födda….på båda hållen sas. (Dessutom lägre medellöner för de som arbetar)
  Varje kohort skapar alltså en ackumulerad årlig kostnad som bara ökar…
  Och vilket åtgärd som helst för att förbättra dessa siffror med subventioner, beredskapsarbeten osv är ju konstgjord andning som i mångt och mycket blir en ineffektiv åtgärd.

  Dessutom är allt, även per capita, dyrare i ett överbelastat system…..

  Sedan kan man verkligen ifrågasätta det goda med att unga friska och välutbildade människor från andra länder flyttar till Sverige därför att det de får det bättre här . . .
  MEN vilka blir kvar . ja ska man lyssna på vad MSM trumpeter ut med jämna mellanrum rörande andelen högutbildade som anländer till Sverige så,
  om vi vill att de med de bästa förutsättningarna och den bästa utbildningen stannar kvar,
  blir det nästan bara professorer och lektorer och VD:ar osv kvar i dessa länder .
  eller så dränerar vi de utsatta länderna på kompetens , ,

  De facto skapar vi något sämre på båda ställen om vi inte styr urvalet . . .
  MEN det är klart i de godas värld så jämför man alltid med ett önskat framtida tillstånd . . . men i dagsläget är det en allt mindre skara som anser att dagens ad hoc och GSG principer känns bra.

  Bra va?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s